Varför är elcigg ett ännu bättre alternativ

Vi kan ju börja med vad en elcigg INTE innehåller En ecigg innehåller inte de ämnen som kommer nämnas nedan. Tjära , nikotin (kan tillsättas i en ecigg), koloxid. När en cigg tänds startar en förbränningsprocess, som når en temperatur på uppåt 400 grader. Då skapas kemiska föreningar så, cigaretten innehåller tjära, nikotin & koloxid. […]

Nargile, Hookah eller vattenpipa

Nargile (Nahr-gee-leh), eller turkisk vattenpipa, har i århundraden varit en ikon för östlig cafékultur. Genom att leda tobaksröken genom vatten filtrerar nargilen delvis bort tjära och partiklar från rök, förutom att kyla den. Kallas också en hookah eller hubble-bubbla, blev nargilen populär i Turkiet under 1700-talet. Vid det ottomanska rikets storhetstid och vid 1800-talet hade […]

Så använder du cbd olja på bästa sätt

Vilket är det bästa sättet att bruka cbd olja och cbd produkter? Cbd finns i olika former, till exempel, olja, extrakt, krämer, kapslar, och e-vätska. Det bästa sättet att inta cbd oljan är helt upp till var och en gemen man. Då önskad effekt är individuellt. Till exempel, du som har artrit kan föredra att […]