Varför är elcigg ett ännu bättre alternativ

Vi kan ju börja med vad en elcigg INTE innehåller En ecigg innehåller inte de ämnen som kommer nämnas nedan. Tjära , nikotin (kan tillsättas i en ecigg), koloxid. När en cigg tänds startar en förbränningsprocess, som når en temperatur på uppåt 400 grader. Då skapas kemiska föreningar så, cigaretten innehåller tjära, nikotin & koloxid. […]